Facebook

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Dodavatel, prodávající je Ing. Marek Sloupenský (Maryplen.cz), Maxima Gorkého 181, 541 01 Trutnov, osoba která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Odběratel, kupující je spotřebitel, který nakupuje zboží nebo služby dle platné kupní smlouvy a nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. 
Kupující, který není spotřebitel, ale podnikatel a uzavírá kupní smlouvu na zboží nebo služby v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se bude řídit dle platného obchodního zákoníku.

Kupní smlouva vzniká mezi prodávajícím a kupujícím objednáním zboží nebo služby. Úprava kupní smlouvy je možná pouze po písemné domluvě obou stran nebo ze zákonných důvodů.

Objednání zboží

Kupující vybere zboží z nabízeného sortimentu a vloží do nákupního košíku, kde řádně vyplní objednávkový formulář a vybere si možnost dopravy a platby. Po dokončení nákupu bude na e-mail uvedený kupujícím zasláno potvrzení a rekapitulace objednávky. Je přípustné zboží objednat telefonicky či osobně. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. V průběhu vyplňování objednávkového formuláře je kupující informován o celkové ceně objednávky včetně souvisejících poplatků (způsob platby, doprava).
Zrušení objednávky je možné pouze se souhlasem obou stran, v opačném případě je prodávající povinen nabídnout alternativní řešení.

Pravopisné, tiskové a početní chyby stejně jako mimořádné změny cen jsou vyhrazeny. 

Odeslání zboží

Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře bude objednané zboží připraveno v co nejkratší době k expedici. Kupujícímu je na základě individuální domluvy umožněn osobní odběr na adrese: Ing. Marek Sloupenský, Maxima Gorkého 181, 54101 Trutnov. Dodávky jsou uskutečňovány pokud je zboží skladem.

Termín dodání objednávky je závislý na dostupnosti zboží nebo služby. Obvykle expedujeme zboží, které je skladem, do tří až pěti pracovních dnů od obdržení objednávky. U zboží zahraničních výrobců, které není skladem, je domlouván individuální termín dodání. K odeslání objednaného zboží dochází, pokud je zboží kompletní. Pokud kupující požaduje částečné zaslání zboží, připadají dvojí náklady na přepravu kupujícímu. Objednávka se považuje za doručenou po přijetí zboží na adrese uvedené kupujícím. Převzetí zboží osobně je podmíněno platbou předem tzn. po připsání částky na bankovní účet navrhne prodávající termín a čas osobního převzetí.

Způsob dopravy

V případě, že kupujícímu nevyhovuje osobní odběr, je umožněno doručení prostřednictvím přepravních společností, které jsou uvedeny v nákupním košíku. Tato služba dopravy je zpoplatněna vždy dle charakteru zboží, kupující je o její výši informován při její volbě.

Způsob hrazení ceny za zboží

Kupující má možnost objednávku hradit předem bankovním převodem (na základě Zálohové faktury) nebo na dobírku.

Převzetí zboží

Pro bezproblémové dodání doporučujeme kupujícímu před odebráním zboží zkontrolovat jeho stav.Reklamace z důvodů poškození přepravou má kupující za povinnost dát písemně na vědomí ihned po obdržení zboží jak přepravní službě tak i prodávajícímu, avšak nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží.

Komunikace s kupujícím

Veškerá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo kontaktování prodávajícího (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Podmínky záruky a reklamace

Spotřebiteli je poskytována záruka na dodané zboží v délce 24 měsíců. Pokud výrobce poskytuje na dodávané zboží záruku delší, je prodávající povinen zajistit plnění prodloužené záruky. Podnikateli jsou záruční podmínky upraveny dle domluvy před objednáním.

V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena zákazníkovým nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí nebo mu bude reklamované zboží bezplatně zasláno přepravní službou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Reklamaci je možné nahlásit telefonicky nebo vyplněním reklamačního formuláře na webových stránkách prodávajícího. Zpětné zaslání zboží je na náklady spotřebitele. Přijetím reklamace prodávajícím nabývá povinnost vyřešit reklamaci do 30-ti dní dle zákona č. 634/1992 Sb.

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Spotřebitel, který nekupuje zboží od prodávajícího má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně (e-mailem) uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz nebo vyplní formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Obchodní zákoník uvádí, že podnikateli je umožněno odstoupení od kupní smlouvy po domluvě s prodávajícím. Zpětné zaslání zboží je na náklady spotřebitele. Prodávající si ponechává při refundaci kupního obnosu právo na snížení hodnoty při poškození nebo částečném upotřebení zboží. Odstoupení od kupní smlouvy není možné u zboží, které bylo na žádost kupujícího upraveno nebo jinak pozměněno.

Výhradní vlastnictví
Expedované zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Záruka 
Pokud dojde ke skutečnosti, že zásilka není úplná a zboží, které je na faktuře, není v zásilce obsaženo, případně je zasláno omylem jiné zboží, je nutné o této skutečnosti písemně informovat prodávajícího. Toto zboží je buďto doposláno, nebo nahrazeno a v případě skutečnosti, že zboží není momentálně skladem, je vystaven opravný daňový doklad a obnos za nezaslané zboží je objednateli zaslán na bankovní účet.

Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Na tyto kontakty je možno zasílat v budoucnu nabídky a jiné záležitosti spojené s nabídkou www.maryplen.cz. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Obchodní podmínky pro Slovensko

Cena dopravy na Slovensko bude stanovena individuálně na základě celkové hmotnosti balíku. Preferujeme platbu předem na bankovní účet.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím od 1. 3. 2017